COVID-19

AKTUALIZACE: OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN
Aktualizované samostatné stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) z 13. září 2021

Toto doporučení nahrazuje předchozí stanovisko ČVS z 3.6. 2021

Hlavní body: 

  • Prospěch z očkování pro gravidní ženy výrazně převyšuje teoretické riziko vakcinace, a proto se očkování těhotných žen doporučuje. Očkovat je možné v kterémkoli stadiu gravidity.
  • Neexistují důkazy, že by bylo nutné očkování oddalovat na dobu po prvních 12 týdnech těhotenství. Očkování je považováno za účinné a bez zvýšeného rizika v jakékoli fázi těhotenství. Pro těhotné ženy doporučujeme preferenčně použití mRNA vakcín.
  • Po vakcinaci není nutné odkládání gravidity. Očkování je možné také u žen, které podstupují léčbu neplodnosti a u žen,které se domnívají, že by mohly být těhotné v době očkování.
  • Vakcína je funkční a stimuluje imunitní systém bez ohledu na fázi těhotenství, ve které je podána. Očkování je možné také bezprostředně po porodu.
  • Před očkováním žen v produktivním věku není nutné provádět těhotenský test. U žen plánujících těhotenství není nutné po očkování oddalovat těhotenství.

 

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN
Konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) JanaEvangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (3. 6. 2021)

 

Joint IFFS/ ESHRE statement on COVID-19 vaccination for pregnant women and those considering pregnancy.
Součástí textu jsou přeheldná aktuální doporučení včetně tabulky doporučneí k vakcínám od jednotlivých výrobců.

Doporučení ESHRE k vakcinaci ze dne 12.01.2021

Vyjádření Task Force ASRM ze dne 16.12. k vakcinaci žen, podstupujících léčbu IVF.

SPC k vakcině firmy Pfizer.

Zde naleznete aktuální vyjádření ESHRE možnému přenosu viru pomocí buněčných přípravků.

Zde nalezente doporučení výboru SAR ČGPS k aktuální situaci COVID-19 ze dne 19.10.2020 

Aktuální doporučení ESHRE ze dne 14.10.2020. Více viz www.eshre.eu/covid19wg.

Zpráva oddělení infekčních nemocí SZÚ ČR, informace ke dni 21.10.2020