Doporučené postupy

I. Vyjádření právní kanceláře ČLK k definici Doporučeného postupu odborné společnosti naleznete zde.

 

 

II: Reprodukční genetika -- - doporučení odborných společností

 • SLG - Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP: 

 https://slg.cz/doporuceni/reprodukcni-genetika/

 

 •  Aktualizace doporučeného postupu Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice - 10. 10. 2018

https://slg.cz/documents/11/doporuceny-postup-reprodukcni-genetika-2018-10-10.pdf

   • Genetické laboratorní vyšetření u neplodnosti (mužské a ženské)
   • Genetické laboratorní vyšetření u opakovaných spontánních potratů, vrozených vad plodua umrtvorozených plodů
   • Screeningová genetická laboratorní vyšetření u anonymních dárců gamet

 

 • Doporučení k preimplantačnímu genetickému laboratornímu vyšetření - 1. 12. 2014

https://slg.cz/documents/12/doporuceny-postup-preimplantacni-vysetreni.pdf

 

 •  ESHRE - European society of Human Reproduction and Embryology. Special Interest Group - Reproductive Genetics

https://www.eshre.eu/Specialty-groups/Special-Interest-Groups/Reproductive-Genetics

  

 • Good practice recommendations for preimplantation genetic testing (PGT):

https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/PGT

 

 • ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the organisation of PGT

<https://academic.oup.com/hropen/article/2020/3/hoaa021/5848302>

 

 • ESHRE PGT Consortium and SIG Embryology good practice recommendations for polar body and embryo biopsy for PGT 

 <https://academic.oup.com/hropen/article/2020/3/hoaa020/5848312>

 

 • ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the detection of monogenic disorders

 <https://academic.oup.com/hropen/article/2020/3/hoaa018/5848301>

 

 • ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the detection of structural and numerical chromosomal aberrations

 <https://academic.oup.com/hropen/article/2020/3/hoaa017/5848300>

 

 •  Current issues in medically assisted reproduction and genetics in Europe: research, clinical practice, ethics, legal issues and policy

<https://academic.oup.com/humrep/article/29/8/1603/2914087>

Pozn: Společné stanovisko odborné skupiny za ESHRE a ESHG (European Society of Human Genetics)
 

 • ESHG - European Society of Human Genetics

https://www.eshg.org/index.php?id=eshgdocs 

 

 • The need for interaction between assisted reproduction technology and genetics (Recommendations)

 <https://academic.oup.com/humrep/article/21/8/1971/2938651>

Pozn: Doporučení ohledně vztahu mezi asistovanou reprodukcí a genetikou:

 

 • The interface between assisted reproductive technologies and genetics: technical, social, ethical and legal issues (Background Document)

 <https://www.nature.com/articles/5201598#citeas>

 

 •  PGDIS - Preimplantation Genetics Diagnosis International Society

http://pgdis.org/guidelines.html

 

 • PGDIS Position Statement on the Transfer of Mosaic Embryos 2019

https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2019.06.012