Doporučené postupy

Zápis Panel Expertu_Merck OFIS (pdf)

Česká lékařská komora

 

 • Vyjádření právní kanceláře ČLK k definici doporučeného postupu odborné společnosti (pdf)

 


Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS ČLS JEP)

Doporučené postupy ČGPS:

 

 • Diagnostika páru s poruchou plodnosti - 22. 1. 2021 (pdf)

 


Společnost lékařské genetiky a genomiky (SLG ČLS JEP)

Doporučení SLG pro reprodukční genetiku:

  • Aktualizace doporučeného postupu Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice - 10. 10. 2018 (pdf)  
   • Genetické laboratorní vyšetření u neplodnosti (mužské a ženské)
   • Genetické laboratorní vyšetření u opakovaných spontánních potratů, vrozených vad plodu a u mrtvorozených plodů
   • Screeningová genetická laboratorní vyšetření u anonymních dárců gamet

 

  • Doporučení k preimplantačnímu genetickému laboratornímu vyšetření - 1. 12. 2014 (pdf)

 

 • Polygenní riziková skóre v preimplantačním genetickém testování - 21. 1. 2022
  Evropská společnost pro lidskou genetiku (ESHG) vydala stanovisko k využití polygenních rizikových skóre v preimplantačním testování. ESHG považuje takové užití za neetické. Podrobněji viz vyjádření na webu ESHG, případně přímo v publikaci v European Journal of Human Genetics. Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., se připojuje k tomuto stanovisku.


European society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

ESHRE Guidelines, Consensus Documents and Recommendations

Special Interest Group - Reproductive Genetics:

 • Good practice recommendations for preimplantation genetic testing (PGT):
 1. ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the organisation of PGT (odkaz)
 2. ESHRE PGT Consortium and SIG Embryology good practice recommendations for polar body and embryo biopsy for PGT (odkaz)
 3. ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the detection of monogenic disorders (odkaz)
 4. ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the detection of structural and numerical chromosomal aberrations (odkaz)
 • Current issues in medically assisted reproduction and genetics in Europe: research, clinical practice, ethics, legal issues and policy (odkaz)
  Pozn: Společné stanovisko odborné skupiny za ESHRE a ESHG (European Society of Human Genetics)

European Society of Human Genetics (ESHG)

ESHG Documents:

 • The need for interaction between assisted reproduction technology and genetics (Recommendations) (odkaz)
 • The interface between assisted reproductive technologies and genetics: technical, social, ethical and legal issues (Background Document)(odkaz)

Preimplantation Genetics Diagnosis International Society (PGDIS)

PGDIS guidelines:

 • Position Statement on the Transfer of Mosaic Embryos (2019)(odkaz)

World Health Organization (WHO)

WHO’s publications :

 • WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen Sixth edition (27. 7. 2021)(odkaz)