Přihláška

Přihlášení do Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP

Přihlášení do sekce musí proběhnout dle stanov České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP dle bodu 2.2.1:

Řádným členem ČGPS se může stát každá osoba s ukončeným univerzitním vzděláním přírodovědeckého směru (nositel titulu MUDr., RNDr., Mgr.), pracující v oboru gynekologie a porodnictví nebo s ním spolupracující ku prospěchu oboru. Písemná žádost o členství v ČGPS s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace se zasílá ČLS v Praze nebo přímo vědeckému sekretáři společnosti. Výbor ČGPS žádost projedná a rozhodne o přijetí každého nového člena.
Ustanovení tohoto odstavce nemá retroaktivní platnost.

Přihláška:

http://www.cgps.cz/cgps/prihlaska.php