Přihláška

Vážení kolegové, 

setkáváme se v poslední době s množícími se dotazy, jak se stát členem sekce, případně jak členství ukončit, jak spravovat svá členství apod. 

Pokusím se tedy popsat nejčastější situace a jejich řešení:

 

1. chci stát členem sekce 

- Je třeba být samozřejmě členem ČGPS (ze stanov ČGPS: řádným členem ČGPS se může stát každá osoba s ukončeným univerzitním vzděláním přírodovědeckého směru -nositel titulu MUDr., RNDr., Mgr. - pracující v oboru gynekologie a porodnictví nebo s ním spolupracující ku prospěchu oboru). 

- na stránkách ČGPS, případně i ČLS JEP a jiných společností a sekcí je možnost dohledat wordovský dokument  "Přihláška řádného člena České lékařské společnosti J.E.Purkyně, z.s. (ČLS JEP)"

- tuto přihlášku je nutno vyplnit, nezapomenout vypsat o kterou sekci máte zájem. Dokument oscanovat  a odeslat na některý z mailů  hanusova@cls.cz, havlikova@cls.cz, czma@cls.cz

- pracovnice na sekretariátu ČLS JEP přihlášku zprocesují a předají výboru ČGPS k projednání a schválení. Ten ji projedná na nejbližším zasedání. Samotná sekce se k přijetí nevyjadřuje. 

- o tom, že jste se stali členem sekce Vás informuje sekretariát  emailem na emailovou adresu, kterou máte  uvedenu jako kontaktní na ČLS JEP.

 

2. vystoupení se sekce

- formulář neexistuje, je třeba řešit běžným emailem

- email je nutno adresovat na sekretariát ČLS JEP, viz mailové adresy výše. Nemá smysl ho posílat přímo na výbor sekce.

- na sekretariátu zajistí vyjmutí ze sekce a v další složence se už členský příspěvek za sekci neobjeví

 

3. chci si ověřit, jestli jsem členem sekce, ale nemohu se dostat na nové stránky ČGPS

- pokud jste na nových stránkách www.cgps.cz poprvé, je třeba se nejprve REGISTROVAT následujcím způsobem:

  • - uvedete email  (není nutno, aby to byl email, který jste už někdy v odb. společnosti uvedli)
  • - zvolíte nové heslo (min 8 znaků)
  • - vložíte registrační kód. Registrační kód je evidenční číslo členství v ČLS JEP, nikoliv v ČLK. Evid. číslo najdete jako variabilní symbol na složenkách za členství v ČLS JEP, pokud ho neznáte. Případně můžete kontaktovat na sekretariát ČLS JEP

- až poté se na stránkách můžete PŘIHLÁSIT

Snad Vám tyto informace pomůžou

 

s pozdravem


MUDr. Pavel Otevřel
věd. sekretář výboru SAR ČGPS