Aktuality

29. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS a 18. česko-slovenská konference reprodukční medicíny

12.-13. listopadu 2019 proběhne 29. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP a 18. česko-slovenská konference...

12. zimní setkání asistované reprodukce

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční zimní odborný seminář pořádaný SAR ČGPS a ARE, ve spolupráci s organizační...

Poděkování za účast na konferenci

Děkujeme všem účastníkům naší tradiční konference za hojnou účast v roce 2018 a těšíme se na další společné...

Informace pro provozovatele tkáňových zařízení, odběrových zařízení a diagnostických laboratoří

Informace týkající se povolení činnosti podle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských...

Archiv aktualit

O sekci

Sekce asistované reprodukce je součástí České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Rozhodnutí o založení Československé chirurgické a gynekologické společnosti padlo v roce 1919, formálně ustanovena byla prvním sjezdem, který proběhl v Praze 2.-4. dubna 1921 pod předsednictvím prof. O. Kukuly. Už po několika málo létech se však ze strany gynekologů, vedených prof. J. Jeriem, začaly objevovat hlasy, žádající rozdělení společnosti a osamostatnění gynekologické části. Protože chirurgové se rozdělení bránili, až 22. února 1936 valná hromada schválila dobrovolné rozdělení společnosti. Toto datum je pokládáno za den vzniku Československé gynekologické a porodnické společnosti.

MUDr. David Rumpík, Ph.D. - předseda


Nahoru