Aktuality

Listopadová konference v kombinované formě

Pro ty, kteří nebudou moci přijet na místo konání, připravíme online.

30. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS a 19. česko-slovenská konference reprodukční medicíny

10.-11. listopadu 2020 proběhne 30. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP a 19. česko-slovenská konference...

Archiv aktualit

O sekci

Sekce asistované reprodukce je součástí České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Rozhodnutí o založení Československé chirurgické a gynekologické společnosti padlo v roce 1919, formálně ustanovena byla prvním sjezdem, který proběhl v Praze 2.-4. dubna 1921 pod předsednictvím prof. O. Kukuly. Už po několika málo létech se však ze strany gynekologů, vedených prof. J. Jeriem, začaly objevovat hlasy, žádající rozdělení společnosti a osamostatnění gynekologické části. Protože chirurgové se rozdělení bránili, až 22. února 1936 valná hromada schválila dobrovolné rozdělení společnosti. Toto datum je pokládáno za den vzniku Československé gynekologické a porodnické společnosti.

MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. - předseda


Nahoru