12. 11. 2023

2. ROČNÍK SOUTĚŽE O „CENU PROF. LADISLAVA PILKY“

Vyhlášení 2. Ročníku soutěže o „Cenu prof. Ladislava Pilky“ za odborný přínos v oblasti asistované reprodukce


Cena je určena

  • pro mladé lékaře, embryology, andrology a vědecké pracovníky do 39 let
  • za publikaci odborné práce na téma související s lidskou neplodností v některém s recenzovaných časopisů
  • nebo za prezentační činnost na mezinárodním kongrese formou odborné přednášky na téma léčby neplodnosti v rámci vědeckého programu či formou zveřejnění posteru prezentovaného v rámci mezinárodního kongresu (včetně on-line formy)
  • v období od 30. 11. 2022 – 15. 10. 2024

Více na www.cenaprofpilky.cz