Archiv aktualit

ESHRE Campus workshop: When embryology meets genetics

18-20 April 2024 , Radisson Blu Hotel Prague, Czech Republic

A Campus course which considers the application of new techniques emerging from embryology and reproductive genetics for the assessment of...

2. ROČNÍK SOUTĚŽE O „CENU PROF. LADISLAVA PILKY“

Vyhlášení 2. Ročníku soutěže o „Cenu prof. Ladislava Pilky“ za odborný přínos v oblasti asistované reprodukce

Fertilita - speciální vydání časopisu Acta Medicinae

Speciální vydání časopisu ACTA MEDICINAE věnovné aktuálním otázkám oboru reprodukční medicína.

Ženská neplodnost

SAR ČGPS je partnerem webových stránek www.zenska-neplodnost.cz

Doporučený postup ČGPS - Diagnostika páru s poruchou plodnosti

Aktualizována stránka s doporučenými postupy, včetně nedávno zvěřejněného postupu pro diagnostiku páru s poruchou plodnosti (pdf)

ESHRE - Information provision for donation

ESHRE vydala doporučení o poskytování informací osobám účastnícím se darování reprodukčních buněk a tkání (Good practice recommendations for information provision for those involved in...

ESHRE - Guideline Endometriosis

ESHRE vydala nové doporučení k diagnostice a terapii endometriozy (odkaz, doporučení v pdf).

Úprava číselníku metoda analýzy DNA v NRRZ – modulu asistované reprodukce od 1. 1. 2022

S platností od 1. 1. 2022 byl aktualizován číselník metod analýzy DNA při PGT tak, aby odpovídal v současnosti v praxi nejvíce používaným postupům (odkaz na web ÚZIS).

Asistovaná reprodukce v České republice 2018–2019

Na webu ÚZIS je k dispozici nejnovější ročenka NRAR s daty za r. 2018-2019:

 

 

Úhrada IVF do 40 let a kryokonzervace ze zdravotní indikace

Poslanecká sněmovna dne 20. září 2021 schválila prodloužení úhrady umělého oplození ze zdravotního pojištění a úhradu kryokonzervace ze zdravotní indikace.