16. 2. 2022

Úprava číselníku metoda analýzy DNA v NRRZ – modulu asistované reprodukce od 1. 1. 2022

S platností od 1. 1. 2022 byl aktualizován číselník metod analýzy DNA při PGT tak, aby odpovídal v současnosti v praxi nejvíce používaným postupům (odkaz na web ÚZIS).