20. 9. 2021

Úhrada IVF do 40 let a kryokonzervace ze zdravotní indikace

Poslanecká sněmovna dne 20. září 2021 schválila prodloužení úhrady umělého oplození ze zdravotního pojištění a úhradu kryokonzervace ze zdravotní indikace.  


Sněmovní tisk 992 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahuje mj.:

  • § 15 odst. 3 písm. a) a b) se slova „třicátého devátého“ nahrazují slovem „čtyřicátého“.
  • § 38a Ze zdravotního pojištění se hradí metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi a jejich uchovávání po dobu nejdéle 10 let, a to pro zachování možnosti umělého oplodnění, pokud má pojištěnec podstoupit indikovanou léčbu, která může ohrozit plodnost pojištěnce. V případě, že pojištěnec do 1 roku od odběru zárodečných buněk podle věty první nepodstoupí léčbu, která způsobí neplodnost pojištěnce, nehradí se ze zdravotního pojištění po uplynutí této doby další uchovávání odebraných zárodečných buněk.
  • ČÁST DESÁTÁ
    ÚČINNOST Čl. XIV
    Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022,

 

Odkazy na stránky Poslanecké sněmovny:

Sněmovní tisk 992 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

Text novely

Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.

Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

 

Komentář výboru SAR ČGPS:

  • Posun úhrady IVF do 40. narozenin platí od 1. ledna 2022.
  • Kryokonzervace pro zachování plodnosti bude ještě ve spolupráci se zástupci České onkologické společnosti předmětem jednání s plátci zdravotní péče o kódu a ceně výkonu. Pravděpodobně tedy nebude zavedena hned od 1. ledna.

 

(aktualizováno 11. 10. 2021)