28. 1. 2021

Moje reprodukční zdraví

Osvětová kampaň Moje reprodukční zdraví radí včas začít řešit neplodnost a klade důraz na faktor věku ženy. 


Projekt Moje reprodukční zdraví je součástí globální vzdělávací kampaně, která byla zahájena v roce 2019 v Evropském parlamentu. Setkání, během kterého kampaň vznikla, organizovala společnost Fertility Europe v rámci každoročního Evropského týdne plodnosti. Reagovala na rostoucí debaty mezi zdravotníky i pedagogy o nedostatku znalostí a poklesu celkové plodnosti lidí v Evropě. 

  Přáním iniciátorů bylo, aby každá země měla svou webovou stránku s přehlednými  informacemi o lidské plodnosti, a umožnila tak široké veřejnosti další vzdělávání v této oblasti. Součástí celého projektu je také informační plakát sestavený světovými odborníky v oblasti reprodukční medicíny, který shrnuje klíčové informace o reprodukčním zdraví. 

V roce 2020 se projektu ujali kolegové z oboru reprodukční medicíny a biologie v ČR (za všechny jmenujme MUDr. Tomáše Bagócsiho a odborné garanty projektu PharmDr. Zuzanu Holubcovou Ph.D. a MUDr. Štěpána Machače, Ph.D.) připojili se  k teto globalní iniciativě. S podporou iniciátorky kampaně, profesorky Joyce Harper (UK) a s podporou British Fertility Society přeložili vzdelávací poster do češtiny a vytvořili české webové stránky o reprodukčním zdraví. ČR se tím připojila k dalším, více než 25 zemím z celého světa, kde již tato osbětová kampaň probíhá. (https://www.mojereprodukcnizdravi.cz).

Z hlediska oboru asistované reprodukce je důležitým motivem důraz na věkový faktor ženy a doporučení neodkládat řešení problému.