15. 12. 2020

Vakcinace proti COVID 19 a gravidita

Odborné společnosti, včetně ASRM se vyjadřují k vakcinaci pacinetek v léčbě IVF.


Plošné očkování bylo ve většině zemí zahájeno. Už se setkáváme s dotazy pacinetek před léčbou IVF, jak k načasování vakcíny přistupovat. Dle očekávání jsou v současné době informace nejasné. Z SPC vakcíny f. Pfizer výplývá, že není doporučeno otěhotnět po dobu 2 měsíců po aplikaci 2. dávky a vakcína není schválena pro použití u těhotných. V záložce COVID-19 nejdete dodkaz na doporučení American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ze dne 13.12.2020  k vakcinaci těhotných a kojících, které vakcinaci zauričtých podmínek umožňuje. Velmi přehledné a je doporučení ASRM update 11 ze dne 16.12. které zastává názor, že positiva vakcinace převažují nad riziky.