15. 10. 2020

Konference proběhla on-line

Záznamy přednášek budou k disposici. Více v článku.


Vážené kolegyně a kolegové, přátelé,  

 

jubilejní 30. sympozium asistované reprodukce s mezinárodní účastí a 19. česko-slovenská konference reprodukční medicíny je úspěšně za námi.  

Díky všem přednášejícím, autorům abstrakt, videí, posterů, tezí a moderátorům i diskutujícím, bylo možné s významnou podporou partnerů a vystavovatelů připravit online formu konference s hodnotným a zajímavým odborným programem a sborník abstrakt.  

Organizační a vědecký výbor potěšil vysoký počet online registrací, a to víme, že počet sledujících online vysílání byl několikrát vyšší. Toto a velmi kladné reakce s žádostmi o záznam iniciovaly rozhodnutí připravit OFFLINE ZÁZNAM celého odborného průběhu konference včetně satelitních sympózií, životní jubilea, postery, prezentaci partnerů a firem na webové stránce www.sar2020online.cz. Slib tímto plníme a od 21.11.2020 je dostupný záznam konference. 

Každý zájemce má možnost, po zaregistrování na www.meritis.cz/sar2020 a úhradě poplatku 500 Kč, shlédnout celý záznam odborného programu, dokumentů konference a je stále funkční i výstava firem

Pro všechny aktivní účastníky, sponzory a partnery zůstávají platná stávající přístupová hesla.

Webová stránka offline konference bude otevřená do 31.1.2021

 Se srdečným pozdravem 

za celý organizační a vědecký výbor

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA                  doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.                      Jan Bílek 

           koordinátor konference                                             vědecký sekretář                                Meritis  s.r.o.