11. 11. 2021

Cena Prof. Ladislava Pilky

1. ročník soutěže o „Cenu Prof. Ladislava Pilky“ za odborný přínos v oblasti asistované reprodukce


CENA JE URČENA

  • pro mladé lékaře, embryology, andrology a vědecké pracovníky do 39 let
  • za publikaci odborné práce na téma související s lidskou neplodností v některém s recenzovaných časopisů
  • nebo za prezentační činnost na mezinárodním kongrese formou odborné přednášky na téma léčby neplodnosti v rámci vědeckého programu či formou zveřejnění posteru prezentovaného v rámci mezinárodního kongresu (včetně on-line formy)
  • v období od 1. 1. 2019 – 30. 9. 2022

Dva výherci v rámci udělení vítězné ceny získají několikadenní stáž na IVI Valencia, Španělsko pod vedením Fábia Cruze, M.D.
Každý uchazeč, který splní podmínky, bude odměněn jednodenním kurzem pokročilých prezentačních dovedností.

Další informace na www.cenaprofpilky.cz