Sekce a komise

Komise pro tvorbu a dodržování doporučených standardů v asistované reprodukci

1. předseda: Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
2. místopředseda: MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
3. člen: RNDr. Alice Malenovská
4. člen: doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.
5. člen: MUDr. Milan Mrázek, Ph.D
6. člen: RNDr. Jana Žáková, Ph.D  

Komise pro etiku a právo v asistované reprodukci

1. předseda: Doc MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
2. místopředseda: MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
3. člen: prim MUDr. Milada Brandejská
4. člen: doc. MUDr. Igor Crha, Ph.D.
5. člen: prof. MUDr. Pavel Trávník, CSc.
6. člen doc. PhDr. Ing. Hana Konečná,Ph.D.

Komise pro Národní registr asistované reprodukce - NRAR

1. předseda: MUDr. Karel Řežábek, CSc.
2. člen: doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.
3. člen: MUDr. Miloš Čekal  

Komise pro klinickou embryologii

1. Předseda: RNDr. Alice Malenovská
2. Místopředseda: Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
3. Člen: RNDr. Jana Žáková, Ph.D.
4. Člen: RNDr. Lucie Vlachová-Zetová

Komise pro PGD

1. Předseda: MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

Komise pro webové stránky SAR ČGPS

1. šéfredaktor : MUDr. David Rumpík, Ph.D.
2. člen: prim MUDr. Milada Brandejská
3. člen: RNDr. Alice Malenovská
4. člen: MUDr. Miloš Čekal