2. 1. 2017

Poděkování za účast na konferenci

Děkujeme všem účastníkům naší tradiční konference za hojnou účast v roce 2016 a těšíme se na další společné setkání v listopadu 2017.