15. 10. 2020

Listopadová konference v kombinované formě

Pro ty, kteří nebudou moci přijet na místo konání, připravíme online.


Vážené kolegyně a kolegové, přátelé

 blíží se významné 30. sympozium asistované reprodukce s mezinárodní účastí a 19. česko-slovenská konference reprodukční medicíny. Tato jubilejní akce se bude konat ve dnech 10. - 11. listopadu 2020 v Hotelu International v Brně.

 I v tomto obtížném a náročném koronavirovém období nadále připravujeme odborná jednání jako hybridní. Tedy pro ty, kteří nebudou moci přijet na místo konání, připravíme online

vysílání celého programu. Původně plánovaný termín konání i časy programu zůstanou zachovány.

Oceníme Vaší včasnou registraci ať již na standardní / prezenční nebo online formu účasti, setrvání a podporu, toleranci a trpělivost, bez které se uskutečnění letošního výročního 30. sympozia asistované reprodukce a 19. česko-slovenské konference reprodukční medicíny neobejde.

K prezenční anebo on-line účasti se prosíme registrujte na www.meritis.cz/sar2020/registrace .

 

Těšíme se na setkání ať na místě anebo virtuálně.

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA ,  koordinátor konference 

doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D., vědecký sekretář